Beniamin Rozczyński

Prawnik

W Kancelarii zaangażowany jest w sprawy związane z bieżącą obsługą prawną jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw komunalnych.

  • Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu,
  • Doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego UAM w Poznaniu,
  • Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu procedury administracyjnej, prawa administracyjnego, samorządowego, komunalnego i publicznego gospodarczego,
  • Posiada doświadczenie zawodowe nabyte w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu oraz w poznańskich kancelariach prawnych,
  • Szkoleniowiec, wykładowca i naukowiec, prelegent na wielu konferencjach naukowych i autor licznych publikacji naukowych,
  • Autor rozprawy doktorskiej pt. „upraszczanie postępowania administracyjnego w państwach Grupy Wyszehradzkiej”,
  • Zastępca Redaktora Naczelnego Czasopisma „Zeszyt Prawniczy UAM”,
  • Posługuje się językiem angielskim.