Dominik Pawelec

Aplikant radcowski

W Kancelarii zaangażowany jest w sprawy związane z bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw z branży wodociągowo-kanalizacyjnej oraz jednostek sektora finansów publicznych. Uczestniczy także w obsłudze podmiotów zajmujących się podejmowaniem, prowadzeniem i finansowaniem badań klinicznych.

Członek Praktyki Prawa Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Kancelarii.

  • Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu,
  • Aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu,
  • Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa wodociągowego, w tym problematyki taryfowej, a także z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.
  • W obszarze jego zainteresowań znajduje się również problematyka publicznego prawa gospodarczego, a także prawa administracyjnego oraz samorządowego,
  • Z Kancelarią Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. współpracuje od lipca 2017 r.,
  • Posługuje się językiem angielskim.