Ewa Marczak-Butkiewicz

Radca prawny

W Kancelarii jest zaangażowana w sprawy związane z bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw, w tym należących do dużych, międzynarodowych grup kapitałowych, doradza w sprawach korporacyjnych, uczestnicząc m. in. w projektach obejmujących połączenia, podziały i przekształcenia spółek, a także transakcje na udziałach (akcjach) i majątkach (w tym zorganizowanych częściach przedsiębiorstw), przygotowuje opinie prawne, reprezentuje Klientów w sporach sądowych i sprawach rejestrowych, uczestniczy w badaniach due diligence i opracowywaniu koncepcji restrukturyzacji przedsiębiorstw.

  • Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu,
  • Radca prawny, Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu,
  • Specjalistka z zakresu prawa cywilnego, handlowego, pracy, upadłościowego i restrukturyzacyjnego,
  • Posiada kilkunastoletnie doświadczenie kancelaryjne,
  • Zna język angielski.