Jakub Marciniak

Asystent

W Kancelarii jest zaangażowany w sprawy korporacyjne oraz sprawy wynikające w toku bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstw, przygotowuje pisma procesowe w sporach sądowych, uczestniczy w postępowaniach rejestrowych oraz upadłościowych.

  • Student IV roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu,
  • Specjalista z zakresu prawa handlowego, cywilnego i gospodarczego,
  • Włada biegle językiem angielskim.