Jan Koźmiński

Radca prawny

W Kancelarii jest zaangażowany w sprawy związane z bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw, obsługując od lat liczne podmioty gospodarcze, negocjuje i weryfikuje kontrakty handlowe, reprezentuje Klientów w sporach sądowych.

  • Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu,
  • Radca prawny,
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu,
  • Współzałożyciel oraz Wiceprezes Koła Naukowego Prawa Procesowego Cywilnego przy Zakładzie Postępowania Cywilnego WPiA UAM, wcześniej członek zarządu oraz współzałożyciel Studenckiego Koła Naukowego „Ius et Politica” przy Katedrze Doktryn Polityczno-Prawnych i Filozofii WPiA UAM,
  • W latach 2013-2016 aktywny działacz Samorządu Studentów UAM, pełniący m.in. funkcje Senatora UAM, członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów,
  • Za działalność na rzecz studentów wyróżniony nagrodą Rektora za działalność na rzecz Uczelni,
  • W obszarze jego zainteresowań leżą kwestie związane z prawem procesowym cywilnym – w tym w szczególności z prawem egzekucyjnym, prawem cywilnym, publicznym prawem gospodarczym oraz prawem o szkolnictwie wyższym. W toku studiów nagradzany za osiągane wyniki w nauce oraz za działalność na rzecz Uniwersytetu,
  • Z Kancelarią Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. współpracuje od stycznia 2014 roku,
  • Włada biegle językiem francuskim, zna język angielski. Część studiów odbył we Francji, na Université Toulouse I Capitole, ponadto w roku 2013 odbył staż w Biurze Regionalnym Województwa Pomorskiego w Brukseli.