Katarzyna Dudziak

Radca Prawny

W Kancelarii jest zaangażowana w sprawy związane z bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw, zajmuje się kwestiami dotyczącymi warunków realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym z zakresu prawa budowlanego, doradza w licznych projektach, w tym współfinansowanych ze środków unijnych, reprezentuje Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

  • Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Radca prawny,
  • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu,
  • Ma ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, w tym kilkunastoletnie w wiodących wielkopolskich kancelariach prawnych, oraz kilkuletnie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego i w Urzędzie Miasta Poznania,
  • Specjalistka w zakresie określania formalnoprawnych warunków realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, deweloperskich, instalacji przemysłowych, inwestycji z zakresu energetyki wiatrowej i innych przedsięwzięć OZE,
  • Doradca w licznych projektach, w tym finansowanych z udziałem środków unijnych i środków publicznych ze źródeł krajowych realizowanych zarówno przez podmioty sektora prywatnego, jak i publicznego, z doświadczeniem z zakresu obsługi zarówno sektora prywatnego, jak i jednostek samorządu terytorialnego,
  • Włada językiem angielskim.