Katarzyna Jerzmanowska

Adwokat

W Kancelarii zajmuje się stałą obsługą prawną przedsiębiorstw oraz prawem procesowym reprezentując klientów przed sądami w licznych procesach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych i prawno-pracowniczych; świadczy także tzw. usługi „private lawyer” –  doradza Klientom (w szczególności menedżerom) w sferach życia prywatnego, rodzinnego i zawodowego.

  • Magister prawa UAM w Poznaniu,
  • Adwokat,
  • Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu,
  • Specjalistka z zakresu prawa procesowego, cywilnego, administracyjnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, karnego, rodzinnego i opiekuńczego,
  • Prowadziła m. in. szereg skomplikowanych postępowań dotyczących zwrotu dotacji unijnych, reprezentowała przedsiębiorstwa przesyłowe w licznych postępowaniach o ustanawianie służebności przesyłu i zapłatę za bezumowne korzystanie z gruntów, reprezentowała Klientów w sprawach dotyczących rozwiązania stosunków pracy w trybie administracyjnym i cywilnoprawnym, uczestniczyła w postępowaniach prowadzonych w trybie wyborczym (sprostowanie, zakaz rozpowszechniania informacji, ochrona dóbr osobistych), o stwierdzenie wygaśnięcia mandatów radnych, o zniesławienie, reprezentowała Klientów w licznych sprawach rodzinnych i majątkowych (rozwody, opieka nad dziećmi, podziały majątku),
  • Biegle włada językiem angielskim.