Mateusz Ciszewski

Asystent

W Kancelarii jest zaangażowany w sprawy korporacyjne oraz sprawy wynikające w toku bieżącej obsługi prawnej przedsiębiorstw, przygotowuje pisma procesowe w sporach sądowych, uczestniczy w postępowaniach rejestrowych oraz upadłościowych.

  • Student Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu,
  • Włada biegle językiem angielskim.