Michał Walkowiak

Radca prawny

Prawie całą karierę zawodową związany jestem z pracą na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. W Kancelarii jest zaangażowany w sprawy związane z bieżącą obsługą prawną podmiotów sektora publicznego (j.s.t. i spółek), w szczególności w zakresie szeroko rozumianego prawa samorządowego, zamówień publicznych i gospodarki odpadami.

W pracy zawodowej koncentruje się na problemach prawa cywilnego i styku tego prawa z prawem administracyjnym.

Poza sferą zawodową dzieli czas pomiędzy rodzinę i liczne pasje. Każdą wolną chwilę spędza z żoną i dwójką synów. Jest zapalonym biegaczem, narciarzem i żeglarzem; miłośnikiem przyrody i popkultury.

  • Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu,
  • Od 2013 r. radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu,
  • Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywane w wielkopolskich kancelariach prawnych, Urzędzie Miasta Poznania oraz Związku Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”,
  • Specjalista z zakresu prawa samorządowego i komunalnego, gospodarczego publicznego i prywatnego, zamówień publicznych i odpadowego,
  • Były członek rady nadzorczej spółki komunalnej,
  • Włada językiem angielskim.

 

Publikacje i komentarze

  • Tygodnik Gazeta Prawna, wyd. 183 (5085) z 20 września 2019 r., str. C12 „Możliwy wzrost cen trzeba będzie uwzględnić w planach finansowych”,
  • Serwis Administracyjno-Samorządowy nr 6 (269) 2019 str. 46-47 „Nowe PZP – tryb podstawowy”.