Piotr Hedrych

Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Członek Praktyki Zamówień Publicznych, Infrastruktury i Inwestycji.

  • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Absolwent Podyplomowych Studiów „Zamówienia Publiczne” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Specjalista i ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych,
  • Ma kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, na przestrzeni lat współpracował z dużymi korporacjami i podmiotami publicznymi (m. in. Sieć Badawcza Łukasiewicz, Szpital Miejski w Poznaniu),
  • Uczestniczył w setkach postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  • Zna język angielski.