Piotr Ziółkowski

Radca prawny

W Kancelarii jest zaangażowany w sprawy związane z bieżącą obsługą prawną podmiotów sektora publicznego (j.s.t. i spółek), w szczególności w zakresie szeroko rozumianego prawa samorządowego, komunalnego, administracyjnego, gospodarczego publicznego i prywatnego, zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych (RODO). Przygotowuje opinie prawne i analizy, pisma procesowe w sporach sądowych i sprawach sądowo-administracyjnych, opracowuje koncepcje wdrożenia i audytu Polityki Ochrony Danych Osobowych.

  • Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego,
  • Od 2011 r. radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu,
  • Od 2019 r. pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu,
  • W okresie od 2019 r. do 2021 r. Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
  • Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywane w wielkopolskich kancelariach prawnych i spółkach,
  • Specjalista z zakresu prawa samorządowego i komunalnego, gospodarczego publicznego i prywatnego, zamówień publicznych i ochrony danych osobowych,
  • Zna język angielski.