Zuzanna Czeszak

Aplikantka radcowska

W Kancelarii jest zaangażowana w sprawy związane z bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw, przygotowuje pisma procesowe w sprawach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, uczestniczy w sporach sądowych.

  • Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu,
  • Aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu,
  • Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe,
  • Specjalistka z zakresu prawa gospodarczego publicznego, administracyjnego, budowlanego, ochrony środowiska, energetycznego i odnawialnych źródeł energii
  • Zna język angielski.