Publikacje

PIT-8C w przedsiębiorstwach branży wodociągowo-kanalizacyjnej

Artykuł ma na celu przedstawienie zasad przygotowywania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne informacji o przychodach osiąganych przez osoby fizyczne (PIT-8C). Bazą dla artykułu stała się praktyka organów podatkowych dotycząca transakcji, których stroną były przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.

(...)

Wodociągi i Kanalizacja nr 2/2015 z dnia 1 lutego 2015 r.