Damian Czaplicki

Radca prawny, doradca restrukturyzacyjny

W Kancelarii zajmuje się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z sektora prywatnego. Jako opiekun prawny kilku spółek prawa handlowego doradza w bieżącej działalności gospodarczej, sporządza umowy handlowe i opinie prawne. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych m. in. z sukcesem reprezentuje klientów w postępowaniach pracowniczych, czy też związanych z solidarną odpowiedzialność inwestora za zapłatę wynagrodzenia z umów o roboty budowlane.

Miłośnik i specjalista prawa cywilnego i handlowego oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Jako członek Praktyki Prawa Spółek i Doradztwa Transakcyjnego przeprowadza procesy łączenia, podziałów i przekształceń spółek prawa handlowego, przygotowuje i wdraża koncepcje restrukturyzacyjne, uczestniczy w audytach prawnych podmiotów gospodarczych (due dilligence) oraz w transakcjach przejmowania spółek i nabywania przedsiębiorstw.

W kręgu jego zainteresowań pozostają także zagadnienia związane z prawem pracy. Zwolennik i ekspert stosowania weksli w obrocie gospodarczym.

Jako doradca restrukturyzacyjny pełni funkcję nadzorcy układu w postępowaniach o zatwierdzenie układu i syndyka w postępowaniach upadłościowych. Udziela porad prawnych w sprawach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, przygotowuje wnioski o ogłoszenie upadłości i wnioski restrukturyzacyjne.

 • Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu,
 • Radca prawny,
 • Doradca restrukturyzacyjny,
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu,
 • Specjalista z zakresu prawa cywilnego, handlowego, prawa zamówień publicznych i prawa pracy,
 • Posiada kilkunastoletnie doświadczenie kancelaryjne zdobyte w wiodących kancelariach prawnych. Z Kancelarią Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k. współpracuje od czerwca 2017 roku,
 • zna język angielski.

 

Wybrane projekty:

 • udział po stronie kupującego w procesie due dilligence oraz w negocjacjach nabycia przez koncern niemiecki akcji spółki polskiej z sektora budowlanego, będącej spółką-matką kilku podmiotów z branży budowlanej (wartość transakcji niejawna),
 • sporządzenie i udział ze strony inwestora w negocjacjach umowy o roboty budowlane na budowę fabryki do produkcji tektury falistej (wartość robót ok. 77 mln złotych netto),
 • sporządzenie i negocjacje umów dostawy maszyn do produkcji i przetwarzania tektury falistej, w tym także w oparciu o warunki Incoterms 2010 i 2020 (wartość zamawianych maszyn ok. 20 mln euro),
 • udział w sporządzeniu ekspertyzy prawnej dotyczącej reorganizacji spółki komunalnej w przedmiocie wyodrębnienia ZCP w drodze podziału spółki, wniesienia ZCP w formie aportu, sprzedaży ZCP, wydzierżawienia ZCP,
 • realizacja procesu podziału spółki z sektora publicznego przez wydzielenie na spółkę nowo zawiązaną (wartość wydzielanego ZCP 26,5 mln złotych),
 • udział w procesie podziału spółki z sektora publicznego przez wydzielenie dwóch ZCP na dwie spółki przejmujące. Plan podziału nie przewidywał proporcjonalnego przyznania udziałów wspólnikom spółki dzielonej, lecz zakładał „rozejście się” wspólników na skutek przyznania udziałów w spółkach przejmujących tylko niektórym wspólnikom spółki dzielonej. Wartość obniżenia kapitału zakładowego spółki dzielonej wyniosła 41 mln złotych,
 • sporządzenie apelacji w imieniu pozwanego (reprezentacja klienta od momentu postępowania drugo-instancyjnego) w sprawie o zamówienie publiczne, którego przedmiotem był system informatyczny na eBilet (wartość przedmiotu zaskarżenia ok. 1 mln złotych),
 • sporządzenie apelacji w imieniu pozwanego ze złożeniem w postępowaniu między-instancyjnym oświadczenia o potrąceniu wierzytelności przeciwko powodowi w upadłości (wartość przedmiotu zaskarżenia ok. 2 mln złotych),
 • udział w procesach połączeń spółek z sektora komunalnego (wartość podwyższenia kapitału zakładowego w spółkach przejmujących – 6,7 mln złotych i 4,7 mln złotych),
 • udział w procesach podziałów spółek w sektorze prywatnym przez wydzielenie na spółki przejmujące,
 • udział w procesach połączenia spółek z o.o. ze spółkami komandytowymi, w których spółka z o.o. będąca komplementariuszem spółki przejmuje tę spółkę komandytową.