Mateusz Faron

Radca prawny

Członek praktyki prawa wodociągowo-kanalizacyjnego, na co dzień odpowiedzialny za stałą i doraźną obsługę prawną przedsiębiorstw z sektora wodociągowo-kanalizacyjnego. Specjalista z zakresu polityki taryfowej, łączący w tym obszarze kompetencje prawne i finansowo-ekonomiczne. Doradca i pełnomocnik procesowy w sporach branżowych, a także koordynator wdrożeń wewnętrznych procedur i wzorów dokumentacji w przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnych.

Prelegent ogólnopolskich konferencji i szkoleń, autor licznych publikacji na łamach m.in. Dziennika Gazety Prawnej, Samorządu Terytorialnego, Prawa i Środowiska, Wodociągi-Kanalizacja, Kwartalnika Wodociągi Polskie oraz Przeglądu Komunalnego.

Redaktor branżowego bloga Jerzmanowski AQUA, członek zespołu prawnego Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie i doradca Związku Miast Polskich w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Uczestniczy również w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów zajmujących się podejmowaniem, prowadzeniem i finansowaniem badań klinicznych.

 • Magister prawa i absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu,
 • Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu,
 • Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu regulacji prawnych sektora wodociągowo-kanalizacyjnego, w tym w szczególności problematyki taryfowej, a także prawa ochrony środowiska oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów,
 • W obszarze jego zainteresowań znajdują się również zagadnienia dotyczące prowadzenia badań klinicznych, a także eksperymentów medycznych i badań obserwacyjnych,
 • Z Kancelarią Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. współpracuje od stycznia 2015 r.,
 • Posługuje się językiem angielskim.

 

Wybrane projekty

 • kierowanie jednym z zespołów odpowiedzialnych za doradztwo w procesach opracowania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wraz z reprezentowaniem przedsiębiorstw przed organami regulacyjnymi i sądami administracyjnymi,
 • reprezentacja dwóch przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z terenu Województwa Wielkopolskiego i łódzkiego w precedensowych sprawach dotyczących wejścia taryf w życie z mocy prawa (milczące załatwienie spraw) – lata 2021-2023,
 • doradztwo prawne na rzecz Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego przy organizacji i prowadzeniu niekomercyjnego badania klinicznego PMC006 – ATLAS, mającego wpływ na standard leczenia chorych na szpiczaka plazmocytowego w Polsce,
 • reprezentacja przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z województwa lubuskiego przed organem regulacyjnym, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Apelacyjnym w Warszawie w prawie 400 sprawach przeciwko organowi regulacyjnym, dotyczących sporu w zakresie odmowy zawarcia umowy o odprowadzanie ścieków – lata 2020 – 2024,
 • reprezentacja przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego z województwa lubuskiego przed Sądem Najwyższym w sprawie sporu w zakresie odmowy zawarcia umowy o odprowadzanie ścieków – rok 2023,
 • pełnienie roli mediatora ad hoc w sporze przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z województwa małopolskiego dotyczącym warunków hurtowego odprowadzania ścieków – rok 2023,
 • doradztwo na rzecz gminy z województwa dolnośląskiego w procesie zmiany sposobu realizacji zadania własnego gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków poprzez utworzenie i organizację spółki wodociągowo-kanalizacyjnej, w tym uzyskanie cen i stawek opłat na pierwsze 18 miesięcy działalności – rok 2021.

 

Wybrane publikacje

 • 45 dni, czyli co poszło nie tak? – Zeszyt specjalny Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” czerwiec 2023 r.,
 • Zgromadzenie wspólników w spółkach komunalnych – Dziennik Gazeta Prawna 11.05.2022 r. (z K. Kupieniem i M. Łukaszewiczem),
 • Jak samorządy mogą się bronić przed dostarczaniem do ich urządzeń ścieków przemysłowych o złej jakości – Dziennik Gazeta Prawna 06.10.2021 r. (z J. Koźmiński),
 • Wejście w życie z mocy prawa taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę lub zbiorowe odprowadzanie ścieków w związku z bezczynnością organu regulacyjnego, Samorząd Terytorialny 2021 r., nr 6, s. 20-35 (z Ł. Ciszewskim),
 • Ceny wody: między prawem, ekonomią a polityką – Dziennik Gazeta Prawna 14.04.2021 r.,
 • Wynagrodzenia za nabycie urządzeń przesyłowych, Wodociągi-Kanalizacja – wrzesień 2018 r.
 • Wczesny dostęp w Polsce, Menedżer Zdrowia 2017 r. – nr 5-7,
 • Przydomowe przepompownie ścieków jako urządzenia kanalizacyjne – aspekty prawne oraz taryfowe, Prawo i Środowisko 2017 r. nr 1(89),
 • Raport prawny: Ochrona konkurencji i praw konsumenta w branży wod-kan, Wodociągi-Kanalizacja luty 2017 r. (z I. Kacprzak i Ł. Ciszewskim),
 • Raport prawny: Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, Wodociągi-Kanalizacja listopad-grudzień 2016 r. (z Ł. Ciszewskim),
 • Dotacje mogą pogrążyć wodociągi – Dziennik Gazeta Prawna 05.05.2016 r.,
 • Uwzględnianie w taryfach amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji – skąd wątpliwości? Wodociągi-Kanalizacja – listopad 2016 r.