Publikacje

Postępowania antymonopolowe

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w warunkach monopolu naturalnego, znajdują się pod szczególnym nadzorem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Doradzając branży w zakresie prawa antymonopolowego, oferujemy m. in.:

  • analizowanie wzorców umówi praktyk stosowanych przez przedsiębiorstwa w kontekści przepisów antymonpolowych,
  • reprezentacja przedsiębiorstw podejrzanych o stosowanie praktyk monopolistycznych w sprawach toczących się przed Prezesem UOKiK i przed Sądem Antymonopolowym w Warszawie.

Czerpiąc z doświadczeń z pracy na rzecz przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz innych spółek komunalnych, oferujemy szersze usługi z zakresu prawa antymonopolowego obejmujące także:

  • reprezentowanie firm zagrożonych nieuczciwymi działaniami konkurencji stosującej praktyki monopolistyczne,
  • analizowanie procesów konsolidacji przedsiębiorstw pod kątem jej dopuszczalności w świetle przepisów antymonopolowych.