Publikacje
Title Date Created
Przejmowanie urządzeń inwestorów prywatnych 01-05-2012
Raport UOKiK 01-02-2012
Taryfy za wodę i ścieki 01-10-2011
Oświadczenia majątkowe radnego 15-10-2009
Warunki przyłączenia inwestycji do sieci energetycznej 01-04-2009
Jak w tym roku prawidłowo wypełnić oświadczenie majątkowe 01-04-2009
Ustalanie taryfy za wode 01-02-2009
Oświadczenie majatkowe dla członków zarządu związku międzygminnego 23-06-2008
W oświadczeniu majątkowym nie ujawnia się ulgi prorodzinnej 21-05-2008
Nie wolno byc radnym i prezesem spółki dzierżawiącej gminne mienie 24-04-2008
Dochody składającego oświadczenie majątkowe nie sumują się z dochodami małżonka 24-04-2008
Jak bezbłędnie wypełnić oświadczenie majątkowe (3) 10-04-2008
Jak bezbłędnie wypełnić oświadczenie majątkowe (2) 27-03-2008
Jak bezbłędnie wypełnić oświadczenie majątkowe (1) 13-03-2008
Odwołany skarbnik powinien złożyć jedno oświadczenie majątkowe 28-05-2007
Przychód i dochód z gospodarstwa rolnego ujawniany w oświadczeniu majątkowym należy ustalić z uwzględnieniem przepisów ustawy o podatku rolnym 28-05-2007
Wkrótce znów trzeba złożyć oświadczenia majątkowe 16-04-2007
O konieczności składania oświadczenia o działalności gospodarczej małżonka decyduje miejsce wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 19-02-2007
Od momentu utraty mandatu radnemu nie przysługują diety 19-02-2007
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu zarządu województwa nie muszą składać oświadczeń majątkowych 08-01-2007