Publikacje

Wodociągi i kanalizacja

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. cieszy się ogólnopolską renomą jednego z liderów doradztwa prawnego z dziedziny zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Na podstawie umów o stałą lub doraźną obsługę prawną obsługujemy kilkadziesiąt przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych oraz jednostek realizujących projekty infrastrukturalne z terenu całej Polski. Doradzamy także polskim i zagranicznym inwestorom inwestującym w polskie podmioty wodociągowo-kanalizacyjne.

Jesteśmy stałym konsultantem Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich. Swoją współpracę z branżą wzmacniamy poprzez działalność szkoleniową, wydawniczą i publikacyjną. Eksperci kancelarii specjalizujący się w problematyce zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stale pisują do czasopism branżowych, są również autorami cieszących się uznaniem dwóch pozycji książkowych: pt. "Problemy gospodarki i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych" oraz "Wodociągi i kanalizacja - praktyka i prawo".

Radcowie prawni Kancelarii zasiadają w radach nadzorczych kilku spółek wodociągowo-kanalizacyjnych.

Świadczymy następujące usługi z zakresu prawa wodociągowego:

 • obsługa prawna przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych (spółek prawa handlowego, zakładów budżetowych i in.),
 • ekspertyzy i opinie w niestandardowych sprawach wodociągowych,
 • sporządzanie regulaminów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • sporządzanie umów zawieranych z odbiorcami indywidualnymi (wraz z wzorcami umownymi), oraz z przedsiębiorcami (w tym ze znaczącymi dostawcami ścieków),
 • sporządzanie umów hurtowej dostawy wody i hurtowej sprzedaży ścieków,
 • doradztwo z zakresu sporządzania taryf oraz reprezentacja przedsiębiorstw na taryfowych sesjach rad gmin,
 • weryfikacja taryf,
 • doradztwo z zakresu zamówień publicznych (w tym sektorowych),
 • reprezentacja klientów przed sądami powszechnymi w sprawach branżowych, takich jak między innymi procesy o przejęcie urządzeń lub rozliczenie nakładów inwestorów prywatnych,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach administracyjnych,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach antymonopolowych.

Podmiotom działającym w branży wodociągowo-kanalizacyjnej oferujemy także bardziej kompleksowe wsparcie doradcze obejmujące:

 • tworzenie spółek i przekształcanie w spółki zakładów budżetowych z branży wodociągowo-kanalizacyjnej,
 • regulację stanów majątkowych (nieruchomości) i kapitałowych,
 • przygotowywanie przekształceń, prywatyzacji oraz łączenie lub dzielenie majątków i spółek,
 • przygotowywanie programów partnerstwa publiczno-prywatnego.

Kompleksowość obsługi wspomagamy we współpracy z naszym partnerem - Centrum Konsultingu Business Expert sp. z o.o. sp. k., oferując wyceny mienia wodociągowo-kanalizacyjnego oraz ekspertyzy ekonomiczno-finansowe.

Osoba kontaktowa: Łukasz Ciszewski

Wybrane projekty więcej projektów
Wybrane publikacje więcej publikacji