Tymoteusz Płonka

Wspólnik / Radca Prawny

W Kancelarii zajmuje się zagadnieniami z zakresu projektów infrastrukturalnych i inwestycyjnych, zamówień publicznych, PPP i koncesji, prawa samorządowego, prowadzi wybrane kontrakty restrukturyzacyjne, osobiście obsługuje kilka spółek kapitałowych (w pełnym zakresie bądź wyłącznie w zakresie zamówień publicznych), reprezentuje klientów w sporach sądowych, doradza podmiotom działającym na rynku nieruchomości.

Szef Praktyki Zamówień Publicznych, Infrastruktury i Inwestycji w Kancelarii.

 • Magister prawa UAM w Poznaniu,
 • Radca prawny,
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu,
 • Specjalista i ekspert z zakresu prawa zamówień publicznych, rynku nieruchomości, projektów infrastrukturalnych i inwestycyjnych, PPP i koncesji,
 • Autor kilkudziesięciu artykułów w czasopismach,
 • Wykładowca ogólnopolskich kursów dla kandydatów na członków rad nadzorczych,
 • Licencjonowany członek (i przewodniczący) rady nadzorczej spółki kapitałowej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego,
 • Włada biegle językiem angielskim.

 

Kierownictwo w projektach

 • PPP w zakresie wyboru operatora statków rzecznych w Nowej Soli
 • MWiK w Chodzieży – obsługa prawna wszystkich postępowań przetargowych przeprowadzanych w ramach znaczącego projektu unijnego
 • Obługa prawna procedury udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Kalisza
 • Reprezentacja ZWiK w Grodzisku Mazowieckim w kilkumiesięcznych negocjacjach umów hurtowych z kilkoma operatorami systemów kanalizacyjnych.

 

Publikacje książkowe

 • „Problemy gospodarki i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych” – współautor (Business Expert 2005),
 • „Partnerstwo publiczno-prywatne a prywatyzacja” – współautor (Business Expert 2005),
 • „Zamówienia publiczne po nowelizacji 2006” – współautor (Business Expert 2006),
 • „Vademecum wójta, burmistrza i prezydenta” – współautor (INFOR 2006),
 • „Procedury likwidacji i przekształceń jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego – poradnik dla praktyków” – współautor (MUNICIPIUM 2010),
 • „Wodociągi i Kanalizacja Praktyka i Prawo – współautor (Business Expert 2012),
 • Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta – współautor (Wydawnictwo C.H. Beck 2018),
 • Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta, wyd. 2 – współautor (Wydawnictwo C.H. Beck 2024).

 

Wybrane publikacje w czasopismach

 • Przejmowanie urządzeń inwestorów prywatnych
 • Raport UOKiK
 • Taryfy za wodę i ścieki
 • Oświadczenia majątkowe radnego
 • Warunki przyłączenia inwestycji do sieci energetycznej

Gospodarka komunalna

Przejmowanie urządzeń inwestorów prywatnych

Gospodarka komunalna

Raport UOKiK

Gospodarka komunalna

Taryfy za wodę i ścieki

Gospodarka komunalna

Oświadczenia majątkowe radnego