Zygmunt Jerzmanowski

Wspólnik Zarządzający / Radca Prawny

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem strategicznym, prowadzi wybrane, skomplikowane projekty prywatyzacyjne i reorganizacyjne, doradza w procesach transformacji przedsiębiorstw sektora komunalnego, opracowuje opinie w sprawach z zakresu prawa komunalnego i samorządowego.

Szef Praktyki Prawa Samorządowego i Komunalnego w Kancelarii.

 • Magister prawa UAM w Poznaniu od 1969 r.,
 • Radca prawny od 1976 r.,
 • Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu (wpis na listę radców nr PZ 400),
 • W latach 2002-2008 licencjonowany doradca podatkowy (wpis na listę Ministra Finansów nr 09497),
 • CMC (Certified Management Consultant),
 • Członek Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych (SDG),
 • Założyciel, wspólnik i Prezes Zarządu Centrum Konsultingu Business Expert sp. z o.o. (www.businessexpert.pl),
 • Założyciel i właściciel Kancelarii Radcy Prawnego BUSINESS LEX Zygmunt Jerzmanowski,
 • Założyciel i Komplementariusz Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.,
 • Specjalista i ekspert z zakresu prawa gospodarki komunalnej i prawa samorządowego, prywatyzacji, restrukturyzacji przedsiębiorstw, przekształceń i konsolidacji (fuzji, przejęć) oraz prawa pracy,
 • Niegdyś m. in. likwidator 4 przedsiębiorstw państwowych i jednej spółki prawa handlowego (z grupy PKP S.A.) z wykreśleniem w/w podmiotów z rejestru sądowego bez upadłości,
 • Autor ponad 70 artykułów w czasopismach samorządowych: „Wspólnota”, „Gazeta Samorządu i Administracji”, „Wodociągi Polskie”,
 • Wykładowca na licznych ogólnopolskich kursach, sympozjach, forach organizowanych m.in. przez firmę konsultingową BUSINESS EXPERT, Izbę Gospodarczą Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”, Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich
 • Aktualny i były członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

 

Kierownictwo w projektach

 • Fuzja 21 przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych Dorzecza Parsęty;
 • Prywatyzacja PEC w Płocku;
 • Prywatyzacja PEC w Kutnie;
 • Doradztwo na rzecz światowego koncernu FCC przy postępowaniu koncesyjnym w Będzinie;
 • PPP w zakresie budowy i eksploatacji składowiska odpadów w Czempiniu.

 

Publikacje książkowe

 • „Gospodarka samorządowa miast i wsi” (Business Expert 1990);
 • „Problemy organizacyjno-prawne miast i gmin” (Business Expert 1990);
 • „Idealny szef” (Business Expert 1990);
 • „Ramy prawne działania przedsiębiorstw” (Business Expert 1991);
 • „Vademecum radnego” (Business Expert 1995);
 • „Vademecum członka zarządu i radnego” (Business Expert 1996);
 • „Przekształcenia przedsiębiorstw i zakładów komunalnych” (Business Expert 1997);
 • „Vademecum radnego – organizacja, gospodarka, finanse gminy” (Business Expert 1998);
 • „Recepta na sukces gminy” (Business Expert 1998);
 • „Prywatyzacja gospodarki komunalnej – doświadczenia, procedury, przepisy” (Business Expert 2000);
 • „Problemy spółek komunalnych” (Business Expert 2001);
 • „Vademecum wójta, burmistrza i prezydenta” (Business Expert 2002);
 • „Profesjonalne zarządzanie gminą” (Business Expert 2002);
 • „Vademecum wójta, burmistrza i prezydenta” – współautor (Business Expert 2003);
 • „Problemy gospodarki i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych” – redaktor, współautor (Business Expert 2005);
 • „Partnerstwo publiczno-prywatne a prywatyzacja” – redaktor, współautor (Business Expert 2005);
 • „Zamówienia publiczne po nowelizacji 2006” – redaktor, współautor (Business Expert 2006);
 • „ABC zarządzania mieniem komunalnym” – współautor (INFOR 2006);
 • „Vademecum wójta, burmistrza i prezydenta” – współautor (INFOR 2006);
 • „Procedury likwidacji i przekształceń jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego – poradnik dla praktyków” – współautor (MUNICIPIUM 2010);
 • „Wodociągi i Kanalizacja Praktyka i Prawo” – redaktor, współautor (Business Expert 2012);
 • Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta – redaktor (Wydawnictwo C.H. Beck 2018);
 • Vademecum wójta, burmistrza, prezydenta, wyd. 2 – redaktor (Wydawnictwo C.H. Beck 2024).

 

Wybrane publikacje w czasopismach

 • Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi,
 • (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych,
 • Prywatyzacja MPEC Białystok,
 • „Bezkonkurencyjna” gospodarka komunalna,
 • Mienie komunalne a mieszkaniowy zasób gminy.

Z życia Kancelarii

Rankingowy awans na 7. miejsce w Wielkopolsce

Gospodarka komunalna

Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

Gospodarka komunalna

(Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

Z życia Kancelarii

Prywatyzacja MPEC Białystok