Prywatyzacja MPEC Białystok

18.10.2014 / Zygmunt Jerzmanowski / Z życia Kancelarii

Prywatyzacja własności komunalnej pozostawała i pozostaje nadal w cieniu prywatyzacji sektora Skarbu Państwa. Wynika to z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze – prywatyzacja ciągle budzi skrajne, negatywne emocje i wątpliwości wśród wspólnot samorządowych, wywołując ekstremalne czasami napięcia między radami gmin i miast a burmistrzami lub prezydentami proponującymi prywatyzację.

Wspólnota nr 21/2014 z dnia 18.10.2014 r., s. 38-40. 

Artykuł współautorstwa Zastępcy Prezydenta Białegostoku – Andrzeja Bronisława Meyera oraz Zygmunta Jerzmanowskiego.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu