Rekrutacja

15.04.2024 / Z życia Kancelarii

Kancelaria poszukuje studenta IV-V roku prawa lub aplikanta radcowskiego.

Nasza działalność skupia się w dużej mierze na styku prawa gospodarczego publicznego i prywatnego. Poszukujemy kandydatów zainteresowanych praktyką w zakresie obsługi sektora komunalnego. Współpracujące z nami podmioty to nowoczesne firmy, odpowiedzialne za świadczenie usług użyteczności publicznej na rzecz tysięcy odbiorców, m.in. w obszarze wodociągowo-kanalizacyjnym, odpadowym czy energetyki cieplnej. Są to podmioty działające w złożonej rzeczywistości samorządowej, w której przenikają się cele gospodarcze i społeczno-polityczne.

Oferujemy pracę w młodym, dynamicznym i rozwijającym się zespole, w przyjaznej atmosferze i elastycznych godzinach pracy. Zapewniamy działanie przy ciekawych, zróżnicowanych i niestandardowych projektach, nierzadko dotykających obok aspektów prawnych również zagadnień ekonomicznych, finansowych czy rachunkowych. W codziennej praktyce spotykamy się z szeregiem problemów prawnych naszych Klientów. Dlatego też gwarantujemy styczność zarówno z zagadnieniami typowo branżowymi, z zakresu prawa ochrony środowiska, cywilnego i administracyjnego, jak również korporacyjnymi czy pracowniczymi.

Zakres obowiązków obejmuje:

 • zaangażowanie w bieżącą, kompleksową obsługę prawną przedsiębiorstw;
 • udział w specjalistycznych projektach z zakresu gospodarki komunalnej;
 • kontakt z klientami, sądami i organami administracji publicznej;
 • sporządzanie projektów opinii prawnych, pism procesowych i innych dokumentów,;
 • udział w sporach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym zastępstwo procesowe.

Oczekujemy:

 • statusu aplikanta radcowskiego lub studenta IV-V roku prawa,
 • doświadczenia w pracy w kancelarii, w tym w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych (bez wątpienia atutem będzie wcześniejsza praktyka w obszarze gospodarki komunalnej lub sektorze samorządowym),
 • umiejętności pracy w zespole,
 • samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności logicznego myślenia.

Oferujemy również:

 • atrakcyjne wynagrodzenie,
 • komfortowe i elastyczne warunki,
 • dofinansowanie do kart Multisport,
 • biuro w centrum miasta z dogodnym dojazdem,
 • możliwość objęcia patronatem,
 • możliwość publikowania w czasopismach i wydawnictwa ogólnopolskich, a także współtworzenia bloga branżowego Jerzmanowski AQUA (www.aqua.jerzmanowski.pl).

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres: rekrutacja@jerzmanowski.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Radców Prawnych Z. Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k., ul. Mickiewicza 14, 60-834 Poznań, e-mail: kancelaria@jerzmanowski.pl Dane osobowe zostaną usunięte po upływie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do uczestniczenia w procesie rekrutacji.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu

  Z życia Kancelarii

  Rozszerzenie składu wspólników Kancelarii