Ranking Kancelarii 2023

22.06.2023 / Z życia Kancelarii

Nie dla rankingów pracujemy, ale zawsze miło widzieć swoją kancelarię w gronie dziesięciu największych wielkopolskich firm prawniczych, w prestiżowym rankingu Rzeczpospolitej. I to po raz dziesiąty!

Miło też widzieć, że systematycznie pniemy się w górę w rankingu ogólnopolskim, tym razem wspinając się na 87. miejsce – najwyższe w naszej historii.

To wszystko dzięki naszemu wspaniałemu Zespołowi i fantastycznym Klientom. Dziękujemy za zaufanie i dobrą energię, które każdego dnia motywują do pracy!

https://rankingi.rp.pl/rankingkancelarii/2023/regiony

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu

  Z życia Kancelarii

  Rozszerzenie składu wspólników Kancelarii