Z życia Kancelarii

Z życia Kancelarii

15 kwietnia 2024
Rekrutacja

Z życia Kancelarii

Rekrutacja

Z życia Kancelarii

Ranking Kancelarii 2023

Z życia Kancelarii

Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

Z życia Kancelarii

Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

Z życia Kancelarii

Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu

Z życia Kancelarii

Rozszerzenie składu wspólników Kancelarii

Z życia Kancelarii

Kolejny awans w Rankingu Największych Kancelarii RP

Z życia Kancelarii

Funkcjonowanie spółek kapitałowych podczas pandemii koronawirusa

Z życia Kancelarii

Praca zdalna w Kancelarii

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy


  Z życia Kancelarii

  XVII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

  Z życia Kancelarii

  XII Zjazd Katedr Prawa Handlowego

  Z życia Kancelarii

  XIX Kongres Gmin Wiejskich

  Z życia Kancelarii

  Trzech nowych radców prawnych w Kancelarii

  Z życia Kancelarii

  Kolejny awans w Rankingu Największych Kancelarii

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria partnerem Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska Envicon Environment

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria partnerem XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów

  Z życia Kancelarii

  XI Zjazd Katedr Prawa Handlowego

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria partnerem XI Konferencji dot. suszenia i termicznego przekształcania osadów ściekowych