Kolejny awans w Rankingu Największych Kancelarii

26.04.2018 / Z życia Kancelarii

Według prestiżowego rankingu kancelarii prawnych opublikowanego w dniu 24.04.2018 r. przez dziennik „Rzeczpospolita”, Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k., z zespołem 24 prawników, w tym 14 prawników z pełnymi uprawnieniami (radców prawnych i adwokatów) odnotowała kolejny wzrost, awansując po raz pierwszy w swej historii do grona 100 największych kancelarii w Polsce (według ogólnej liczby prawników). Wśród wielkopolskich kancelarii plasujemy się na 7. miejscu.

Nasz sukces po raz kolejny pokazuje, że wierni Klienci i zaangażowany Zespół to prawdziwa wartość, którą trzeba codziennie pielęgnować. Dziękujemy za kolejny rok zaufania i współpracy i zobowiązujemy się nie ustawać w dążeniu do ciągłego podnoszenia standardów naszych usług.

Z wyrazami szacunku,

Wspólnicy Kancelarii

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu