Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu

22.06.2021 / Z życia Kancelarii

W dniu dzisiejszym ukazały się wyniki kolejnej edycji najbardziej prestiżowego rankingu największych kancelarii w Polsce, publikowanego od lat przez dziennik „Rzeczpospolita”.

To dla nas mały jubileusz bo pojawiamy się w rankingu po raz 10., a dziewiąty rok z rzędu plasujemy się w pierwszej dziesiątce największych wielkopolskich kancelarii (na 8. miejscu).

Jak widać, takie czy inne zawirowania nam nie straszne, a to wszystko dzięki naszym wieloletnim Klientom-Przyjaciołom i Współpracownikom.

Bardzo Państwu wszystkim za to dziękujemy!

Szczegółowe wyniki dostępne pod tym linkiem: https://rankingi.rp.pl/rankingkancelarii/2021/regiony

Z wyrazami szacunku,

Wspólnicy kancelarii

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Rozszerzenie składu wspólników Kancelarii