Rekrutacja

24.01.2024 / Z życia Kancelarii

Kancelaria Radców Prawnych Z. Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k. nawiąże stałą współpracę ze studentem/ absolwentem prawa do działu handlowego oraz praktyki prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Wymagania:

 • student III-V roku prawa lub absolwent prawa,
 • dobra znajomość prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,
 • dobra znajomość prawa cywilnego i prawa spółek,
 • skrupulatność, dokładność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność obsługi MS Office, w tym także MS Excel,
 • mile widziana umiejętność obsługi systemu Krajowego Rejestru Zadłużonych,
 • mile widziane doświadczenie pracy w kancelarii.

Gwarantujemy:

 • pracę w twórczym i zgranym zespole, w przyjaznym środowisku,
 • szerokie możliwości szybkiego rozwoju zawodowego i osobistego,
 • elastyczne systemy pracy/współpracy na korzystnych warunkach,
 • dużą samodzielność,
 • udział w ciekawych projektach restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw,
 • kartę multisport na korzystnych warunkach.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy z Kancelarią prosimy o nadsyłanie CV wraz z listami motywacyjnymi na adres: e-mail: rekrutacja@jerzmanowski.pl oraz do wiadomości d.czaplicki-syndyk@jerzmanowski.pl.

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli zawierającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Informujemy, że szczegółowo rozpatrzymy wszystkie zgłoszenia, aczkolwiek możemy się skontaktować tylko z wybranymi kandydatami.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu

  Z życia Kancelarii

  Rozszerzenie składu wspólników Kancelarii