XII Zjazd Katedr Prawa Handlowego

20.09.2019 / Z życia Kancelarii

W dniach 19-20.09.2019 r. w Katowicach odbył się XII Zjazd Katedr Prawa Handlowego, podczas którego czołowi przedstawiciele polskiej nauki prawa handlowego debatowali nad najaktualniejszymi problemami. Dwa dni obrad, przepiękne lokalizacje: Muzeum Śląskie i Sala Sejmu Śląskiego, doskonała organizacja, za którą odpowiadał Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – wszystko to przyczyniło się do stworzenia fantastycznej atmosfery.

W panelu poświęconym pozycji wierzycieli w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym jeden z referatów przedstawił mec. Jędrzej Jerzmanowski.

Więcej: www.zjazdkpgih2019.us.edu.pl

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu