Kolejny awans w Rankingu Największych Kancelarii RP

28.07.2020 / Z życia Kancelarii

Według prestiżowego rankingu kancelarii prawnych opublikowanego w dniu 28.07.2020 r. przez dziennik „Rzeczpospolita”, Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k., z zespołem 24 prawników, w tym 17 prawników z pełnymi uprawnieniami (radców prawnych i adwokatów) odnotowała kolejny wzrost, awansując na 86. miejsce w gronie największych kancelarii w Polsce (według liczby radców prawnych i adwokatów). To najwyższe miejsce, jakie udało nam się zająć w historii naszej firmy. Wśród wielkopolskich kancelarii awansowaliśmy na 8. miejsce.

Nasz sukces po raz kolejny pokazuje, że wieloletni Klienci-Partnerzy i zaangażowany Zespół to prawdziwa wartość, którą trzeba codziennie pielęgnować. Dziękujemy za kolejny rok zaufania i współpracy i zobowiązujemy się nie ustawać w dążeniu do ciągłego podnoszenia standardów naszych usług.

Z wyrazami szacunku,

Wspólnicy Kancelarii

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu