Trzech nowych radców prawnych w Kancelarii

20.07.2018 / Z życia Kancelarii

20.07.2018 r. w Auli Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu odbyło się uroczyste ślubowanie radców prawnych. Trzech naszych prawników: Mateusz Nyklewicz, Karol Kupień i Damian Czaplicki, którzy w marcu zdali egzamin radcowski uzyskało uprawnienia zawodowe radcy prawnego.

Młodym radcom prawnym składamy szczere wyrazy uznania i gratulacje!

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu