Gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

1 maja 2015
Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

Gospodarka komunalna

Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

Gospodarka komunalna

(Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

Gospodarka komunalna

Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

Gospodarka komunalna

Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

Gospodarka komunalna

Status podatkowy jednostek pomocniczych JST

Gospodarka komunalna

„Bezkonkurencyjna” gospodarka komunalna

Gospodarka komunalna

Zasady weryfikacji i zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – zarys problematyki

Gospodarka komunalna

Mienie komunalne a mieszkaniowy zasób gminy

Gospodarka komunalna

Rozbieżności podatkowe działań związków międzygminnych

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy


  Gospodarka komunalna

  Aport urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

  Gospodarka komunalna

  Ulubieńcy UOKIK-u cz. II

  Gospodarka komunalna

  Ulubieńcy UOKIK-u cz. I

  Gospodarka komunalna

  (Nie)zbywalność majątku wytworzonego za pomocą środków unijnych

  Gospodarka komunalna

  Zaopatrzenie w wodę budynku wielolokalowego

  Gospodarka komunalna

  (Nie)gminne TBS-y

  Gospodarka komunalna

  Zbywanie akcji i udziałów spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Widoczność urządzenia jako przesłanka zasiedzenia służebności na podstawie art. 292 k.c.

  Gospodarka komunalna

  Wydawanie decyzji administracyjnych przez spółkę komunalną