(Nie)zbywalność majątku wytworzonego za pomocą środków unijnych

08.06.2013 / Zygmunt Jerzmanowski / Gospodarka komunalna

Realizując projekt przy współudziale środków unijnych, gmina musi się liczyć z brakiem możliwości sprzedaży inwestycji przez co najmniej 5 lat. Od tej zasady może być jednak kilka wyjątków, jednym z nich jest sprzedaż budynków i urządzeń własnej spółce bez korzyści majątkowych dla gminy.

Wspólnota nr 12/2013 z dnia 8 czerwca r., str. 26-29.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST