Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

01.06.2014 / Gospodarka komunalna

W sprawie odpowiedzialności członków zarządu spółki kapitałowej za jej zaległości podatkowe, o której mowa w art. 116 Ordynacji podatkowej, powinno być prowadzone jedno postępowanie, wspólne dla wszystkich członków zarządu.

Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 9 marca 2009 r., I FPS 4/08

Przegląd Podatkowy 2014/6/44-49

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST

  Gospodarka komunalna

  „Bezkonkurencyjna” gospodarka komunalna