Status podatkowy jednostek pomocniczych JST

01.06.2014 / Gospodarka komunalna

Obecnie zagadnienie statusu prawnopodatkowego na gruncie ustawy o VAT jednostek budżetowych i zakładów budżetowych czeka na rozstrzygniecie przez Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).[…] Sam wyrok TSUE, niezależnie od tego czy potwierdzi jedność JST i ich jednostek organizacyjnych bądź ich odrębność na gruncie ustawy o VAT, to z pewnością będzie miał wpływ na przyszłe funkcjonowanie JST i jednostek organizacyjnych.

Wodociągi i Kanalizacja nr 6/2014 z dnia 1 czerwca 2014 r., str. 30-31.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  „Bezkonkurencyjna” gospodarka komunalna