„Bezkonkurencyjna” gospodarka komunalna

17.05.2014 / Zygmunt Jerzmanowski / Gospodarka komunalna

We Wspólnocie nr 25/1137 z 7 grudnia 2013 r. Marian Ochociński, skarbnik gminy Nieszawa, w artykule pt. „Omnipotencja czy konkurencja „przedstawił swe poglądy na sposób funkcjonowania gospodarki komunalnej. Skarbnik stwierdza, że w zbyt wielu dziedzinach gospodarki samorządy próbują utrzymać monopol zakładów i spółek komunalnych. I te słowa wypowiedział przedstawiciel samorządu.

Wspólnota nr 10/2014 z dnia 17.05.2014 r., s. 34-36. 

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST