(Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

07.02.2015 / Zygmunt Jerzmanowski / Gospodarka komunalna

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała 10 spółek z udziałem 5 gmin województwa łódzkiego. Rezultatem są oceny i wnioski – bardziej krytyczne niż pochwalne. Główne zarzuty odnosiły się do prowadzenia przez spółki komunalnej działalności komercyjnej oraz nienależytego nadzoru właścicielskiego nad nimi przez macierzyste gminy.

Wspólnota nr 3/2015 z dnia 7.02.2015 r., str. 35-37.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST

  Gospodarka komunalna

  „Bezkonkurencyjna” gospodarka komunalna