Mienie komunalne a mieszkaniowy zasób gminy

03.05.2014 / Zygmunt Jerzmanowski / Gospodarka komunalna

Czy w świetle przepisu art. 2 pkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów oraz innych obowiazujacych przepisów regulujacych zakres własnościowy gmin, lokale mieszkalne badź użytkowe należace do zasobu mienia komunalnego spółki gminnej TBS można zakwalifikować (nazwać) jako mienie komunalne gminy?

Wspólnota nr 9/2014 z dnia 3.05.2014 r., s. 48-49.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST