Ulubieńcy UOKIK-u cz. I

01.09.2013 / Gospodarka komunalna

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 4 czerwca 2013 r. opublikował na swojej stronie internetowej komunikat „Rynek usług wodociągowo-kanalizacyjnych”, opatrzony komentarzem prezes Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel

Wodociągi i Kanalizacja nr 9/2013 z dnia 1 września 2013 r., str. .

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST