(Nie)gminne TBS-y

16.02.2013 / Zygmunt Jerzmanowski / Gospodarka komunalna

Stosunki między gminą a towarzystwem budownictwa społecznego, w szczególności zasady współdziałania, niezależnie od tego, czy gmina jest wspólnikiem towarzystwa, określone są w umowie równorzędnych stron.

Wspólnota nr 4/2013 z dnia 16 lutego 2013 r., str. 36-38.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST