Aport urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

01.11.2013 / Gospodarka komunalna

Artykuł ma na celu przedstawienie najważniejszych skutków podatkowych ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług transakcji wniesienia aport do spółki kapitałowej, z uwzględnieniem regulacji istotnej z punktu widzenia transakcji, których przedmiotem są urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne.

Wodociągi i Kanalizacja nr 11/2013 z dnia 1 listopada 2013 r., str. 28-29.

Zapisz się
do newslettera


  Gospodarka komunalna

  Podstawa opodatkowania aportów na gruncie VAT

  Gospodarka komunalna

  Nadzór właścicielski gmin nad spółkami komunalnymi

  Gospodarka komunalna

  (Nie)dozwolona działalność komercyjna spółek komunalnych

  Gospodarka komunalna

  Kompetencje organów gminy wynikające z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na tle modelu funkcjonowania organu regulacyjnego

  Gospodarka komunalna

  Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej

  Gospodarka komunalna

  Status podatkowy jednostek pomocniczych JST