Spółki, transakcje

Spółki, transakcje

1 maja 2016 | dr Jędrzej Jerzmanowski
Przesłanki zastosowania regulacji financial assistance (art. 345 KSH) w procesie wykupu menedżerskiego

Spółki, transakcje

Wygrana kancelarii w sprawie o odwołanie likwidatora spółki z o.o.

Spółki, transakcje

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. dokonywane bez zmiany umowy spółki

Spółki, transakcje

Umorzenie akcji własnych nabytych przez spółkę przejmującą w toku połączenia odwrotnego

Spółki, transakcje

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej w toku tzw. połączenia odwrotnego

Spółki, transakcje

Praktyczne aspekty tworzenia i organizacji spółek komandytowych z udziałem spółek z o.o. jako komplementariuszy

Spółki, transakcje

„Financial assistance” po nowelizacji k.s.h.