Wygrana kancelarii w sprawie o odwołanie likwidatora spółki z o.o.

27.03.2014 / Spółki, transakcje

Prawomocnym postanowieniem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 27.03.2014 r. doszło do odwołania likwidatora spółki z o.o. i powołania na jego miejsce reprezentowanego przez naszą kancelarię wspólnika. Zmiana na stanowisku likwidatora (niemożliwa w innym trybie – zgodnie z umową spółki likwidator był powołany na czas nieokreślony a wspólnicy, posiadający po 50% udziałów nie mogli się porozumieć co do jego zmiany) jest kluczowa dla dalszego przebiegu procesu likwidacyjnego.

Zakończone postępowanie jest jednym z wielu postępowań wynikłych na tle sporu wspólników spółki z o.o., w którym po stronie jednego ze wspólników występuje Kancelaria.

Sprawę w imieniu Kancelarii prowadziła mec. Maria Narkiewicz.

 

Zapisz się
do newslettera


  Spółki, transakcje

  Przesłanki zastosowania regulacji financial assistance (art. 345 KSH) w procesie wykupu menedżerskiego

  Spółki, transakcje

  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. dokonywane bez zmiany umowy spółki

  Spółki, transakcje

  Umorzenie akcji własnych nabytych przez spółkę przejmującą w toku połączenia odwrotnego

  Spółki, transakcje

  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej w toku tzw. połączenia odwrotnego

  Spółki, transakcje

  Praktyczne aspekty tworzenia i organizacji spółek komandytowych z udziałem spółek z o.o. jako komplementariuszy

  Spółki, transakcje

  „Financial assistance” po nowelizacji k.s.h.