Podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej w toku tzw. połączenia odwrotnego

01.05.2012 / dr Jędrzej Jerzmanowski / Spółki, transakcje

Tak zwane „połączenie odwrotne”, w toku którego spółka zależna przejmuje spółkę dominującą, jest od lat źródłem kontrowersji. Są bowiem wątpliwości co do tego, czy udziały albo akcje spółki zależnej, które wskutek połączenia trafiają do jej majątku (stając się jej udziałami albo akcjami własnymi) mogą być wydane wspólnikom spółki przejmowanej w zamian za wcześniej posiadane przez nich udziały albo akcje w spółce dominującej. Rozstrzygnięcie tego problemu jest natomiast warunkiem skutecznego przeprowadzenia procedury połączeniowej, stanowiąc podstawę do określenia, o jaką kwotę powinien w toku połączenia odwrotnego ulec podwyższeniu kapitał zakładowy spółki przejmującej. Tą ważną kwestią zajął się Sąd Okręgowy w Kaliszu w glosowanym orzeczeniu z 15.12.2009 r. Co istotne, sąd odniósł się w nim także do innej kontrowersyjnej kwestii, tj. charakteru prawnego zgłoszenia planu połączenia do sądu rejestrowego i związanego z nim zakresu kognicji sądu.

Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 2/2012 z dnia 01 maja 2012 r., str. 82-87.

Zapisz się
do newslettera


  Spółki, transakcje

  Przesłanki zastosowania regulacji financial assistance (art. 345 KSH) w procesie wykupu menedżerskiego

  Spółki, transakcje

  Wygrana kancelarii w sprawie o odwołanie likwidatora spółki z o.o.

  Spółki, transakcje

  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. dokonywane bez zmiany umowy spółki

  Spółki, transakcje

  Umorzenie akcji własnych nabytych przez spółkę przejmującą w toku połączenia odwrotnego

  Spółki, transakcje

  Praktyczne aspekty tworzenia i organizacji spółek komandytowych z udziałem spółek z o.o. jako komplementariuszy

  Spółki, transakcje

  „Financial assistance” po nowelizacji k.s.h.