Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. dokonywane bez zmiany umowy spółki

01.11.2013 / dr Jędrzej Jerzmanowski / Spółki, transakcje

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. dokonywane bez zmiany umowy spółki jest od lat źródłem kontrowersji. Dodanie w 2004 r. par. 3 do art. 257 kodeksu spółek handlowych (a przede wszystkim zawarcie w nim niejasnego odesłania do art. 260 par. 2 k.s.h.) podzieliło przedstawicieli doktryny i sądy w kwestii, czy nowe udziały w kapitale zakładowym spółki z o.o. podwyższanym bez zmiany umowy spółki mogą zostać objęte w innych, aniżeli dotychczasowe proporcje udziałowe (i czy można w tym trybie podwyższeniowym wyłączyć prawo pierwszeństwa dotychczasowych wspólników, tudzież przyjąć do spółki nowych wspólników). Prawie równie kontrowersyjne stało się to, czy w omawianym trybie można jedynie utworzyć nowe udziały czy również podwyższyć wartość nominalną udziałów istniejących. Te ważne kwestie podjął Sąd Najwyższy w glosowanej uchwale. Uchwała ta ma fundamentalne znaczenie dla obrotu gospodarczego – dlatego zasługuje na szczegółową analizę.

Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach nr 4/2013 z dnia 01 listopada 2013 r., str. 54-64.

Zapisz się
do newslettera


  Spółki, transakcje

  Przesłanki zastosowania regulacji financial assistance (art. 345 KSH) w procesie wykupu menedżerskiego

  Spółki, transakcje

  Wygrana kancelarii w sprawie o odwołanie likwidatora spółki z o.o.

  Spółki, transakcje

  Umorzenie akcji własnych nabytych przez spółkę przejmującą w toku połączenia odwrotnego

  Spółki, transakcje

  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej w toku tzw. połączenia odwrotnego

  Spółki, transakcje

  Praktyczne aspekty tworzenia i organizacji spółek komandytowych z udziałem spółek z o.o. jako komplementariuszy

  Spółki, transakcje

  „Financial assistance” po nowelizacji k.s.h.