Umorzenie akcji własnych nabytych przez spółkę przejmującą w toku połączenia odwrotnego

01.08.2013 / dr Jędrzej Jerzmanowski / Spółki, transakcje

Połączenie spółek zwane połączeniem odwrotnym, w toku którego spółka zależna przejmuje spółkę dominującą, jest źródłem licznych kontrowersji, które wynikają przede wszystkim z tego, że wskutek połączenia do majątku spółki zależnej trafiają jej udziały albo akcje (stając się jej udziałami albo akcjami własnymi). Dotychczas przedstawiciele doktryny koncentrowali się głównie na tym, czy połączenie odwrotne jest w ogóle możliwe (zwłaszcza gdy spółką przejmującą jest spółka z o.o.) i czy w procedurze połączenia odwrotnego spółka przejmująca może wydać wspólnikom lub akcjonariuszom spółki przejmowanej swoje udziały albo akcje własne nabywane w toku połączenia. Niniejszy artykuł odnosi się do tych kwestii jedynie marginalnie. Jego podstawowym celem jest zaprezentowanie problematyki umarzania akcji własnych nabytych przez przejmującą spółkę akcyjną w toku połączenia odwrotnego.

Przegląd Prawa Handlowego nr 8/2013 z dnia 01 sierpnia 2013 r., str. 44-49.

Zapisz się
do newslettera


  Spółki, transakcje

  Przesłanki zastosowania regulacji financial assistance (art. 345 KSH) w procesie wykupu menedżerskiego

  Spółki, transakcje

  Wygrana kancelarii w sprawie o odwołanie likwidatora spółki z o.o.

  Spółki, transakcje

  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. dokonywane bez zmiany umowy spółki

  Spółki, transakcje

  Podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej w toku tzw. połączenia odwrotnego

  Spółki, transakcje

  Praktyczne aspekty tworzenia i organizacji spółek komandytowych z udziałem spółek z o.o. jako komplementariuszy

  Spółki, transakcje

  „Financial assistance” po nowelizacji k.s.h.