Praca zdalna w Kancelarii

12.03.2020 / Z życia Kancelarii

Szanowni Państwo, działając w imieniu Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k., uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym, w związku z zagrożeniami związanymi z epidemią koronawirusa, dbając o dobro naszych Pracowników, Współpracowników i ich rodzin, a także naszych Klientów i Kontrahentów, podjęliśmy decyzję o tym, iż Prawnicy Kancelarii świadczyć będą pracę zdalnie.

Decyzja ta nie wpływa w żadnym zakresie na codzienną obsługę Klientów. Państwa opiekunowie są dostępni telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej w ustalonych umownie godzinach. Będziemy również bez zakłóceń prowadzić wszystkie postępowania sądowe i administracyjne, w których Państwa reprezentujemy.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu