Kancelaria partnerem XV Samorządowego Forum Kapitału i Finansów

06.10.2017 / Z życia Kancelarii

W dniach 5-6.10.2017 r. w Katowicach odbyło się XV Samorządowe Forum Kapitału i Finansów.

Jednym z partnerów Forum była Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.

Przedstawiciele Kancelarii wzięli udział w panelu poświęconym „wynagradzaniu i kompetencjom zarządów spółek komunalnych”. Panel poprowadził mec. Jędrzej Jerzmanowski, a jednym z panelistów był mec. Łukasz Ciszewski.

 

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu