XVII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów

03.10.2019 / Z życia Kancelarii

W dniach 2-3 października 2019 r. na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach miało miejsce XII Samorządowe Forum Kapitału i Finansów organizowane przez Municipium SA – wydawcę Pisma Wspólnota.

Drugiego dnia wydarzenia prawnicy kancelarii Jerzmanowski i Wspólnicy mieli okazję poprowadzić dwa panele. Radca prawny Zygmunt Jerzmanowski, w ramach części poświęconej spółkom komunalnym, był moderatorem panelu „Rady nadzorcze spółek komunalnych – kto, kiedy i na jakich warunkach może uczestniczyć w radach nadzorczych spółek? Wynagrodzenia członków organów spółek komunalnych”. Uczestnikami prowadzonej przez mec. Z. Jerzmanowskiego dyskusji byli: Marek Balcer – Prezes Zarządu Spółki Geotermia Mazowiecka S.A., Dorota Bąbiak-Kowalska – radca prawny w Unii Metropolii Polskich, Zygmunt Laskowski – radny, Kazimierz Łątkowski – Dyrektor ds. organizacyjnych w Centrum Konsultingu Business Expert sp. z o.o. sp. k. oraz Jarosław Nogalski – radca prawny.

Natomiast prawnik Mateusz Karciarz, w ramach Forum Przewodniczących Rad, był moderatorem panelu „Indywidualne uprawnienia kontrolne radnych a uprawnienia komisji rewizyjnej”. Uczestnikami prowadzonej przez M. Karciarza dyskusji byli: Małgorzata Dudzic – Biskupska – Radna Miasta Poznania, Eliza Kurzela – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Pruszkowa oraz Bartosz Wilk – Wiceprezes Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska.

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu