Rankingowy awans na 7. miejsce w Wielkopolsce

19.04.2016 / Zygmunt Jerzmanowski / Z życia Kancelarii

Ciągle się rozwijamy! Według prestiżowego rankingu kancelarii prawnych opublikowanego w dniu 19.04.2016 r. przez dziennik „Rzeczpospolita”, Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k., z zespołem 19 prawników, w tym 12 prawników z pełnymi uprawnieniami (radców prawnych i adwokatów), awansowała na 7. miejsce w gronie największych wielkopolskich kancelarii. Zanotowaliśmy także awans o 34 pozycje w rankingu ogólnopolskim.

Nasze coroczne awansy rankingowe to wynik zarówno trafnej strategii biznesowej, jak i zaufania naszych klientów, którzy chcą korzystać z naszych usług. Ciesząc się z sukcesu, składamy naszym klientom podziękowania za zaufanie i współpracę, ale także zobowiązujemy się nie ustawać w dążeniach do ciągłego podnoszenia standardów naszych usług.

Z wyrazami szacunku,

Wspólnicy Kancelarii

Zapisz się
do newslettera


  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Rekrutacja

  Z życia Kancelarii

  Ranking Kancelarii 2023

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je prawników ze zna­jo­mo­ścią pra­wa za­mó­wień pu­blicz­nych i do­świad­cze­niem z za­kre­su ob­słu­gi po­stę­po­wań o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go

  Z życia Kancelarii

  Kancelaria po­szu­ku­je radców prawnych z doświadczeniem z zakresu obsługi spółek komunalnych lub jednostek samorządu terytorialnego

  Z życia Kancelarii

  Nasz 10., jubileuszowy start w rankingu