Publikacje

Kancelaria obejmuje stałą obsługą prawną kolejną gminę

Z początkiem maja b.r. Kancelaria objęła stałą obsługą prawną (w pełnym zakresie) gminę położoną na terenie powiatu grodziskiego. To kolejna wielkopolska gmina, na rzecz której zaczęliśmy w 2011 r. świadczenie usług stałej obsługi prawnej.

Świadcząc usługi tego typu na rzecz jednostek samorządu terytorialnego zapewniamy zarówno cykliczną obecność radcy prawnego w urzędzie gminy, jak i bieżący codzienny kontakt telefoniczny i emailowy.

Przygotowujemy projekty uchwał rad gmin, zarządzeń wójtów, burmistrzów i prezydentów, opiniujemy umowy i inne pisma, wspieramy gminy w wykonywaniu efektywnego nadzoru właścicielskiego nad spółkami, doradzamy także w sprawach ponadstandardowych, jak np. procedury prywatyzacyjne, restrukturyzacyjne, koncesyjne lub PP-P i in.

Zapraszamy do współpracy.